Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 18.01.2011 12:10:28 

Šachový tréning

ŠK Komplet Modranka pripravuje LETNÝ ŠACHOVÝ TÁBOR JEŽKO Viac na www.modranka-sach.wbl.sk
 
 
 
Webovú stránku ľahko a rýchlo
Útok na fianketovaného kráľa
 
Termín fianketo v šachu znamená vývin strelca  na bok šachovnice t.j. na polia g2,g7,b2,b7.
Rošáda s fianketovaným strelcom má svoje výhody ale aj nevýhody. Pozície môžu vznikať napríklad v dračej verzii sicílskej obrany, v kráľovskej indickej či grunfeldovej obrane, alebo aj v pircovej hre.
Dobré aspekty takýchto pozíc (obr. nižšie) sú odolávanie útokom po diagonále b1-h7, vďaka pešiakovej formácii f7-g6-h7. Strelec kryje oslabené polia f6 a h6 a obrana je uľahčená aj tým,
že strelec kryje aj možné matovacie pole h8. Nakoniec fianketované pozície sú aj stvorené na také operácie, keď g-pešiak zmizne, keď čierny hrá f5 a biely odpovie exf5 a čierny doberie g-pešiakom gxf5, vtedy strelec poskytuje ochranu kráľovi, bez neho by bolo postavenie čierneho kráľa príliž slabé.
 
 Defekty takejto štruktúry spočívajú v tom, že pešiak na g6 zjednodušuje možnosti útočiaceho pri otváraní h-stĺpca (obr.vyššie) a samozrejme, že je tu vždy nebezpečenstvo, že fianketovaný strelec zmizne a bez neho rošádová pozícia bude veľmi slabá a zraniteľná a môže tak vzniknúť až celý komplex slabých polí h6-g7-f6 atď. Prirodzene, útok na takúto pozíciu spočíva v tom, že sa snažíme vymeniť takéhoto strelca, využiť slabé polia a otvorený stĺpec "h".

Rozoberme teraz útok na pešiakovú štruktúru vôkol fianketovanej pozície na príklade z partie.
Nastala pozícia na diagrame. Čierny bol úspešný v otvorení h-stĺpca pre vežu  a ďalej dokáže rozrušiť pešiakovú štruktúru a tým odhalí kráľa, ktorý bude mať problémy.


Čierny na ťahu rozrušil pešiakovú štruktúru kráľa ťahom 1...Vxh2 2.Kxh2 Jg4+ 3.Kg1 Sxg3
4.Ve2
po iných ťahoch biely taktiež prehráva vďaka slabosti polí f2 a h2. Napr. 4.Jf3 exf3 5.Sxf3 Dh4 6.Ve2 Sf2 7.Kf1 Jh2 8.Kg2 Dg3 9.Kh1 Dxf3 atď...
4...Dh4 5.Jf1 Sf2+ 6.Vxf2 Dxf2+ 7.Kh1 Db2 1-0 Biely stratí buď vežu alebo dámu ...

Ďalší príklad ilustruje pozíciu z dračieho systému ...
Biely bol úspešný v otvorení h-stĺpca a dokonca tu zdvojil aj svoje veže, vo všetkom však zavadzá strelec g7, ktorý je veľmi dobrá obranná figúra - kryje pole h8 a tak sa biely snaží tohto strelca zbaviť.

 

 

Práve za účelom zbavenia sa strelca má biely kanditátsky ťah 1.Dh4 kedy nejde 1...bxc3 2.Dh8+ Sxh8 3.Vxh8+ Kg7 4.V1h7 mat. Ale práve takéto pozície s obranným strelcom g7, jazdcom f6, pešiakom e7 umožňujú zaujímavé obranné možnosti. Po 1.Dh4 hrá čierny Jh5 2.Sxg7 bxa3!
3.Dg5

(ak 3.gxh5 tak 3...Kxg7 , ak 3.Sd4 tak 3...axb2 4.Kb1 Da5)
3...axb2+ 4.Kb1 Dxc3!! 5.Sxc3 Sa2+ !
Práve preto sa biely snaží riešiť odstránenie brániaceho strelca strašnými drastickými prostriedkami. 1.Dh6!! hrozí 2.Dh8+, nejde ani 1...Jh5 2.Dxg7 a ani 1... Kf8 pre 2.Dh8+ Jg8 3.Dxg8+ a čierny dostane mat, preto je pre čierneho jediné.
1...Sxh6 2.Vxh6 g5 3.Sd3!! (diagram)
Po 3.Vh8+ Kg7 4.V1h7+ má biely len večný šach ...
 
 

3...Sxg4
Môžete zanalyzovať aj iné pokračovania, na konci ktorých musí byť mat ...
a) 3...Sc4, b) 3...d5 c)3...Jh7 (odpovede v sekcii riešenia)
4.Vh8+ Kg7 5.V1h7 Kg6 6.e5+ Je4 7.Vh6+ Kf5 8.Sxe4 Kf4 9.Je2 mat
(p.s. preto chcem, aby sme sa učili prepočet, aby sme videli takéto prípady)

Zhrnutie ...
Strelec je veľmi dobrá obranná (ale v niektorých pozíciach i útočná) figúra.

Útočiaca strana sa má snažiť: (pri fianketovanom strelcovi na g7)
1. Otvoriť h-stĺpec ( pozícia 1 i 2)
2. Vymeniť fianketovaného strelca
(pozícia 2)
3. Využiť slabé polia po fianketovanom strelcovi
(pozícia 2)
4. Ak a nedá vymeniť strelec, vhodnými a pripravenými obeťami využiť oslabené polia

Brániaca strana sa má snažiť:
1. Nevymienať fianketovaného strelca za platnosti ďalších bodov
2. Snažiť sa o protihru v centre alebo na opačnej strane šachovnice a tým spôsobovať   ťažkosti útočiacej strane pri vykonávaní jeho plánu.
3. Vymeniť fianketovaného strelca len za prípadu, že nehrozí útok na kráľa alebo pri      zjednodušenom postavení
.

Neviem, či najlepší príklad teraz vyberám, ale aspoň budete mať možnosť skritizovať moju partiu.

T.Bott - T.Lukáč  (17.2.2008 3liga A2)

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Dxd4 Jc6 4.Dd3 Jf6 5.Jc3 g6 6.Jf3 Sg7 7.Se2(D) d6
Tu možno naozaj za úvahu stál ťah 7...Jb4, pretože dáma nemá iný ústup ako na d1
 
 

8.0-0 0-0 9.Sg5 Se6 10.Dd2 Vc8 11.Sh6 Je5 ?! (D) Musím poukázať na tento zaujímavý ťah, čierny sa nebojí zjednodušenia práve preto, že biely sa snaží o výmenu fianketovaného strelca
Nevadí mu ani dvojpešiak v centre, pretože pešiak na e5 bude fixovať pešiaka e4 na farbe strelca, avšak paradoxne musím poukázať na možnosť 11...Sxh6 12.Dxh6 Db6 13.Vb1 Jb4, ktorá je možno i lepšia práve vďaka tomu, že biely by ani nemal meniť na e5, lebo to hrá do karát čiernemu. Ťah 11...Je5 je podľa pravidla č. 3 pre brániace strany, ktoré hovorí o tom, že fianketovaného strelca vymeniť len pri zjednodušení ...


 12.Jxe5 dxe5 13.Dxd8 Vfxd8 14.Sxg7 Kxg7 15.Vad1 Vd4 (D)


Ťah, v súlade s Nimcovičovou poučkou o predsunutom poli (outpust, pozri knihu Nimcovič, Môj systém), ktorá hovorí: Predsunuté polia by mali byť okupované figúrami.
(Nejde totiž, samozrejme, 16.Vxd4 exd4 17.Jb5 Vxc2 18.Jxd4 Vxb2 atď. Tu čierny stojí už omnoho lepšie)
V pozícii na diagrame môžme pokladať otvorenie za dávno skončené, pričom čierny úplne vyrovnal hru, ak už nezískal lepšie vyhliadky...

16.f3 (vynútené) Jh5 ?
V danej pozícii má čierny akýsi problém nájsť správny plán, zrejme najsolídnejšie sa mi zdá plán s postupom a6,b7-b5-b4, za úvahu tiež stojí plán s prevodom jazdca na c4 - Jf6-b6-c4, kedy bude vynútené Sxc4 a potom zdvojenie veží (alebo na c5  započatý v  19.ťahu) , treba dodať,
že teraz zdvojiť veže asi nemá zmysel, lebo veža c8 musí nepriamo napádať pešiaka c2.

17.g3 Jf6 18.Sd3 a6 19.Jd7 Kg2 20.Je2 Vb4 21.b3 Jc5 22.c4 Vb6 23.Jc3 1/2-1/2
 
 

Biely si veľmi polepšil (i keď strelec naďalej zostáva slabinou), zrejme aj vďaka nepraktickému manévru veže Vd4-b4-b6 (s cieľom na d6): Lepšie bolo možno ísť okamžite v 20 ťahu na d6 ...


Sicílska obrana - Dračí systém-The Yugoslav attack

 
Plán bieleho v tomto útoku je vysvetlený jednoducho: biely spraví veľkú rošádu a zo všetkými možnými silami sa vrhne proti čiernemu kráľovi. Ak je takáto stratégia úspešná, čierny môže byť zmatovaný do 25 ťahu. Väčšinou je však pozícia čierneho dostatočne odolná, plná obranných možností a tie so správnym narábaním musia stačiť na to, aby udržal rovnováhu.

Stratégia bieleho
 

1) Otvoriť h-stĺpec - postupom svojho h-pešiaka na 5. radu (niekedy podporovaným     postupom g4) a potom výmenou na g6
2) Výmena čiernopoľných strelcov v správnom čase hraním Sh6 alebo v niektorých       prípadoch aj Sd4 a potom Jd5
3) Začať útok na h7 s dámou a vežami a potom odstrániť obranného jazdca na f6, ktorá   je najdôležitejšou obrannou figúrou
4) Dať mat na h7 alebo na h8


Stratégia čierneho

Snažiť sa o okamžitú protihru, čo znamená:

1)
Priviesť vežu na c-stĺpec
2) Previesť jazdca na c4 a napadnúť dámu na d2 a strelca na e3, čím je vynútená     výmena bielopolného strelca za jazdca
3) Hrať na obetu kvality na c3 čím sa často kompletne naruší hra bieleho

1.e4 c5 2.Je2 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 g6 5.Jc3 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Sc4 O-O 8.Sb3
Veľmi dobrý profilaktický ťah, nielenže ustupuje strelcom zo stĺpca na chránené políčko, ale taktiež zabraňuje postupu d7-d5, ktorý by bolo možné hrať s veľkým efektom napríklad po 8.Dd2 Jxe4 9.Jxe4 d5!
8...d6 9.f3 Sd7 10.Dd2 Da5 11.O-O-O Vfc8 (D)

 
 

Táto pozícia je typická pre tento útok, biely nie vždy vyvíja strelca c4-b3, ale z praktického hľadiska to spôsobuje najviac starostí čiernemu. Je to hlavne vďaka tomu, že keď biely hral h4-h5 a hxg6, čierny je nútený brať len h-pešiakom, otvárajúc tak h-stĺpec a biely má k dispozícii dve matové polia h7 a h8. Ak si to čierny dokáže zariadiť tak, že berie na g6 f-pešiakom, musí si robiť starosti len s ochranou poľa h7 a to bude schopný docieliť ťahom Vf7.

12.Kb1!
Užitočný vyčkávajúci ťah. Niekedy je tento ťah priamo nutný k ochrane a-pešiaka
12...Je5 13.h4 Jc4 14.Sxc4 Vxc4 15.Jb3
Biely konsoliduje dámske krídlo a pripravuje Sh6, na okamžité 15.Sh6 príde 15...Vxd4!
Dôležité je aj to, že Jb3 odháňa dámu preč z poľa, ktoré napáda pole c3, a tak v prípade obete kvality nemôže dobrať na c3.
15...Da6 16.Sh6! (D)

16...Sxh6
Ak 16...Vac8 17.g4 potom výmena strelcov na g7 s následným h4-h5-hxg6 a Dh6+ a potom Jd5,
to je štandardná procedúra pre maty v týchto pozíciach, keď čierny  má nedostatočnú protihru.
17.Dxh6 Vac8 18.h5 Vxc3
Ak ...Jxh5 19.g4 Jf6 20.Jd5 ... ďalší dôvod pre 12.Kb1 ...
19.bxc3 Se6
Jxh5 nejde stále teraz pre 20.g4 Jf6 21.e5!
20.hxg6 fxg6 21. De3 ... A biely má o kvalitu viac a vyhral koncovku bez väčších problémov...


pokračovanie .... keď budem mať čas ....
možno v piatok na treningu

 

KARLSBADSKÁ ŠTRUKTÚRA

Táto štruktúra sa zakladá na typickom postavení pešiakov ako na diagrame (d1)

 Pozícia s takouto pešiakovou štruktúrou najčastejšie vzniká z dámskeho gambitu napr. po ťahoch
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.cxd5 cxd5 5.Sg5 ...

Naša úloha je teraz vytýčiť, aké možné plány má v biely, určené na základe pešiakovej štruktúry.
Tieto plány sú minimálne dva. Začnime starým známym minoritným útokom.

1.) MINORITNÝ ÚTOK

Takýto útok sa nazýva minoritným preto, lebo útočíme menším počtom pešiakov na väčší počet
( minor = menej, menšinový, atď. )

Útok sa prevádza pomocou pešiaka na stĺpci "b" , väčšinou za pomoci pešiaka na "a" - stĺpci,
s cieľom postúpiť až na b5, a následne s výmenou bxc6, vytvoriť slabého pešiaka "c" (na c6)
Ako na diagrame (d2)
 
Ale čo na to čierny? Nijak ľahko sa určite zabrániť plánu bieleho nedá. Čierny sa môže pokúsiť, ak je biely neopatrný, po b4-b5 zahrať ťah c6-c5. Ale v podstate čierny sa musí snažiť o aktívnu figúrovú hru na kráľovskom krídle. Treba však aj spomenúť, že rovnako ako biely, tak aj čierny má podobný plán s vytváraním slabého pešiaka a to postupom "f" - pešiaka, rozdiel je  však v tom, že k presadeniu tohto postupu musí čierny zdvíhať aj "g" - pešiaka, a takéto počínanie ohrozuje čierneho kráľa, ktorému sa stráca pešiakový kryt. Preto čierneho hlavnou zbraňou musí byť aktívna figúrová hra.
Prejdime k pár praktickým príkladom.


KARPOV,A (2750) - LJUBOJEVIČ,L (2580) (Linares,1989)
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.cxd5 exd5 5.Sg5 c6 6.e3 Jbd7 7.Sd3 Se7 8.Dc2 0-0 9.Jf3 Ve8 10.0-0 Jf8 11.Vb1 Veža sa umiestnila na stĺpec, kde chce biely postupovať pešiakom, za účelom aby podporila tento postup. 11...Je4 Čierny sa snaží o zjednodušenie, a pokúsiť obmedziť bieleho útočné možnosti, Karpov ukáže, že brániť túto pozíciu nie je ľahké. 12.Sxe7 Dxe7 13.b4 a6 14.a4 Sf5 15.Je5 Vad8 16.Vfc1 Jg6 (D)

Súper si zrejme myslí, že v koncovke ťažký figúr, sa Karpovovi nepodarí dostatočne obliehať jeho slabiny a podarí sa mu partiu udržať.  Obvykle sa to môže aj stať, ale Karpov vie, čo robí ...
17.Sxe4 Sxe4 18.Jxe4 dxe4 19.Jxg6 hxg6 20.b5 cxb5 21.axb5 Vd6 (Po 21...axb5 by Karpov obliehal slabinu na b7, spoločne so slabým pešiakom e4, teraz sa k e4 pridáva a6)
22.bxa6 bxa6 23.Da4 Dd7 24.Dxd7 Vxd7 25.Vc5 (aktivizuje vežu, zároveň fixuje pešiaka a6, ktorý teraz nepostúpi vpred) 25...Va7 26.Va5 Kf8 27.Vb6 Vea8 (D) Teraz sú biele veže v porovnaní s čiernymi omnoho omnoho silnejšie, pretože ovládajú viac priestoru, biele veže napádajú, čierne veže bránia.

 Biele veže takto zamestnali čierne a kráľ sa teda môže pokojne vybrať  po slabine e4, treba spomenúť, že dve biele veže obmedzujú v pôsobnosti čierneho kráľa viac ako jeden pár.
28.h4 Ke7 29.Kh2 Kd7 30.Kg3 Kc7 31.Vb2 Z poľa b2 veža kontroluje druhú radu a tak sú chránený pešiaci na nej . 31... Vb7 32.Vc5+ Kb8 33.Va2  Biely necháva na šachovnici obe veže, pretože jedine tak môže držať čierne figúry pripútané k obrane  pešiaka a6 33...Ve7 34.Kf4 Kb7 35.Vb2+ Ka7 36.Vc6 Vh8 37. Va2 (D)
 
 
Čierny je zrejme stratený. Nejde totiž 37...Vxh4+ 38.Kg3 Vh5 pre dlhý, ale jednoduchý variant
39.V6xa6+ Kb8 40.Va8+ Kc7 41. V2a7+ Kd6 42.Vd8+ Ke6 43.Va6+ Kf5 44.Vd5+ s matom
37...a5 38.Vxa5+ Kb7 39.Vca6 Vxh4+ Vedie k okamžitému nešťastiu, dlhšie mohol čierny vzdorovať možno po 39...Vee8, ale i tak by to na výsledku nemalo nič robiť.
40.Kg3 Vh5 41.Va7+ Kb6 42.V5a6+ Kb5 43.Vxe7 Vg5+ 44.Kh2 Kxa6 45.Vxf7 1-0
Vežová koncovka je beznádejná...
 
 
TOPlist
ŠK Komplet Modranka pripravuje LETNÝ ŠACHOVÝ TÁBOR JEŽKO Viac na www.modranka-sach.wbl.sk